661.jpg  

 

原圖

 

來源: http://yaplog.jp/godees/archive/521#ct

 

 

原圖製作影片

 

 

草圖

P7040780.JPG  

 

 

完成

P7050787.JPG  

                                       民子說: 你這個毛蛋 (hu bi lu)

 

一點 小心得:

 

每位角色都有個自的特色

 

所以要觀察人物 在下筆

 

這張民子重點在於眼睛

 

眼睛距離調了很久

 

要表現出皺眉頭的感覺 但又不能變鬥雞眼

 

實在是很難控制

 

接下來就是頭髮色調的調整  也不容易

 

作畫時間180分鐘

 

果然多練習就會體悟到其中的奧妙之處

    全站熱搜

    Mickey 發表在 痞客邦 留言(1) 人氣()